שרות לוילון תריס

שרות לוילון תריס ונציאני
GTIN: ת
יצרן: דקוסנטר
₪ 250.00

בס"ד

לצ'יטוט

מחיר מינימום להגעה לבית לקוח
 לביצוע עבודה  הינו 250 ש"ח ביקור+
תיקון 

תיקון בלבד ללא ביקור 150 מינימום (אצלנו )
 


השרות

תוכן

מחיר

יעוץ

הגעה לבית לקוח לביצוע מדידות והצעת מחיר

200ש"ח

שרות  תיקון  בבית הלקוח

תיקון והחלפת מנגנון הטייה/מעצור לא כולל חלקים

250ש"ח

שרות  תיקון  בבית הלקוח

תיקון והחלפת חוטים במקום כולל חוטים

כלול

 

 

 

שרות  תיקון  בבית הלקוח

קיצור רוחב או גובה 

450ש"ח

שרות  תיקון  בבית הלקוח

כיוון מערכת חשמלית

450 ש"ח

 

 

 

 

   

התקנה/פירוק

מעל הגובה  350 ס"מ הצורך סולם  גבוה 
לפי יעוץ מוקדם ליחידה

400 ש"ח

התקנה/פירוק

פירוק  והתקנה לאחר מספר ימים 
(לשם תיקון/צביעה/מעבר דירה).י

400ש"ח

 

מחיר מינימום להגעה לבית לקוח
 לביצוע עבודה  הינו 300 ש"ח

 

http://dko.co.il/subpage.asp?page_id=73 

שרות תיקון וילונות